Predstave

 

Gradsko kazalište mladih Split

Trg Republike 1/I   21000 SPLIT

TELEFON & FAX    
     
Uprava   021/ 344-979
Propaganda   021/ 321-257
Fax   021/ 321-258
     
E-MAIL ADRESAR    
     
Propaganda   gkmsplit.uprava@gmail.com
Uprava i opće informacije   propaganda@gkm.hr
Dramski studio za djecu (od 1. do 4. razreda)   nada.kovacevic1@gmail.com
Dramski studio za djecu (od 5. do 8. razreda)   ivana.prodan1@gmail.com
Dramski studio za mladež (srednjoškolci)   vinko.mihanovic@gmail.com
Dramski studio za mladež (studenti i odrasli)   sinisanovkovic85@gmail.com