Raspored

Sri

30

rujan

18 . 30 h

August Šenoa / Siniša Novković

Postolar i vrag

13. Festival hrvatske drame za djecu Mali Marulić

Režija: Siniša Novković

Raspored sjedenja vršit će se prema epidemiološkim mjerama neovisno o broju sjedala na ulaznici.

Teatrin / GKM

Pet

02

listopad

17 . 00 h

Jelena Sitar Cvetko

Pliva patka preko Drave

13. Festival hrvatske drame za djecu Mali Marulić - Dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku

Režija: Jelena Sitar Cvetko

Raspored sjedenja vršit će se prema epidemiološkim mjerama neovisno o broju sjedala na ulaznici.

Teatrin / GKM

Pet

09

listopad

20 . 00 h

Režija: Ivan Leo Lemo

Raspored sjedenja vršit će se prema epidemiološkim mjerama neovisno o broju sjedala na ulaznici.

Teatrin / GKM

Raspored

Obavijesti

Sve obavijesti