GKM

Raspored

Uto

11

svibanj

20 . 00 h

Arsenov feral

Glazbeno-dramska večer posvećena Arsenu Dediću.

Raspored sjedenja vršit će se prema epidemiološkim mjerama neovisno o broju sjedala na ulaznici.

GKM / Teatrin

Pet

14

svibanj

20 . 00 h

Kahlil Gibran / Belmondo Miliša

Isus, Sin čovječji

P R E M I J E R A

Režija: Belmondo Miliša

Raspored sjedenja vršit će se prema epidemiološkim mjerama neovisno o broju sjedala na ulaznici.

GKM / Teatrin

Sub

15

svibanj

20 . 00 h

Kahlil Gibran / Belmondo Miliša

Isus, Sin čovječji

Režija: Belmondo Miliša

Raspored sjedenja vršit će se prema epidemiološkim mjerama neovisno o broju sjedala na ulaznici.

GKM / Teatrin

Raspored

Obavijesti

Sve obavijesti