Javna nabava

 

Javna nabava

Plan nabave za 2022.

Treća dopuna Plana nabave za 2021. godinu

Druga dopuna Plana nabave za 2021. godinu

Prva dopuna Plana nabave za 2021. godinu

Plan nabave za za 2021. godinu

Druga dopuna Plana nabave za 2020. godinu

Prva dopuna Plana nabave za 2020. godinu

Plan nabave 2020.

Treća dopuna Plana nabave za 2019. godinu

Druga dopuna Plana nabave za 2019. godinu

Prva dopuna Plana nabave za 2019. godinu

Plan nabave za 2019. godinu

Plan nabave za 2018. godinu

Plan nabave za 2017. godinu

Registar ugovora javne nabave za 2018. godinu

Registar ugovora javne nabave za 2017. godinu

Plan javne nabave za prvo tromjesečje 2017.

Plan nabave za 2016. godinu

Plan nabave za 2015. godinu

Plan nabave za 2014. godinu

 

 

OBAVIJEST O POSTOJANJU SUKOBA INTERESA 2021.