Dramska studija

Dramska studija

DRAMSKI STUDIO ZA DJECU

U okviru dramskog studija za djecu najmlađi polaznici poučavaju se osnovama glume kroz različite programe kazališne edukacije. Kod polaznika se razvija koncentracija, pronicljivost i samopouzdanje te maštovitost i kreativnost, a posebno se radi na pravilnom izražavanju i obogaćivanju vokabulara.

Više

DRAMSKI STUDIO ZA MLADE

Polaznici se na radionicama upoznavaju sa svijetom kazališta i glume. Rad uključuje metode i tehnike dramske pedagogije (odgojna drama i odgojno kazalište) te osnove glumačkog izričaja, scenski govor, scenski pokret, improvizacije i igranje uloga, a poseban se značaj pridaje poticanju i razvoju kreativnosti kod mladih.

Više