Zapisnici sa sjednica Kazališnog vijeća

2024.

Zapisnik 29. sjednice Kazališnog vijeća 2024.

Zapisnik 28. sjednice Kazališnog vijeća 2024.

Zapisnik 27. sjednice Kazališnog vijeća 2024.

Zapisnik 26. sjednice Kazališnog vijeća 2024.

Zapisnik 25. sjednice Kazališnog vijeća 2024.

Zapisnik 24. sjednice Kazališnog vijeća 2024.

2023.

Zapisnik 23. sjednice Kazališnog vijeća 2023.

Zapisnik 22. sjednice Kazališnog vijeća 2023.

Zapisnik 21. sjednice Kazališnog vijeća 2023.

Zapisnik 20. sjednice Kazališnog vijeća 2023.

Zapisnik 19. sjednice Kazališnog vijeća 2023.

Zapisnik 18. sjednice Kazališnog vijeća 2023.

Zapisnik 17. sjednice Kazališnog vijeća 2023.

Zapisnik 16. sjednice Kazališnog vijeća 2023.

Zapisnik 15. sjednice Kazališnog vijeća 2023.

Zapisnik 14. sjednice Kazališnog vijeća 2023.

 

2022.

Zapisnik 2. sjednice KV s obrazloženjem (izvješća) 2022.

Zapisnik 3. sjednice Kazališnog vijeća 2022.

Zapisnik 4. sjednice Kazališnog vijeća 2022.

Zapisnik 5. sjednice Kazališnog vijeća 2022.

Zapisnik 6. sjednice Kazališnog vijeća 2022.

Zapisnik 7. sjednice Kazališnog vijeća 2022.

Zapisnik 8. sjednice Kazališnog vijeća 2022.

Zapisnik 9. sjednice Kazališnog vijeća 2022.

Zapisnik 10. sjednice Kazališnog vijeća 2022.

Zapisnik 11. sjednice Kazališnog vijeća 2022.

Zapisnik 12. sjednice Kazališnog vijeća 2022.

Zapisnik 13. sjednice Kazališnog vijeća 2022

 

 

2021.

Zapisnik 34. sjednice KV-a 2021.

Zapisnik 35. sjednice KV-a 2021.

Zapisnik 36. sjednice KV-a 2021.

Zapisnik 37. sjednice KV-a 2021.

Zapisnik 38. sjednice KV-a 2021.

Zapisnik 39. sjednice KV-a 2021.

Zapisnik 40. sjednice KV-a 2021.

Zapisnik 41. sjednice KV-a 2021.

Zapisnik 42. sjednice KV-a 2021.

Zapisnik 43. sjednice KV-a 2021.

Zapisnik 44. sjednice KV-a 2021.

Zapisnik 45. sjednice KV-a 2021.

Zapisnik 1. (konstituirajuće) sjednice KV-a 2021.

2020.

 

Zapisnik 22. sjednice KV-a 2020.

Zapisnik 23. sjednice KV-a 2020.

Zapisnik 24. sjednice KV-a 2020.

Zapisnik 25. sjednice KV-a 2020.

zapsinik 26. sjednice KV-a 2020.

Zapisnik 27. sjednice KV-a 2020.

Zapisnik 28. sjednice KV-a 2020.

Zapisnik 29. sjednice KV-a 2020

Zapisnik 30. sjednice KV-a 2020...

Zapisnik 31. sjednice KV-a 2020.

Zapisnik 32. sjednice KV-a 2020.

Zapisnik 33. sjednice KV-a 2020.

 

2019.

sa sjednice Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih održane dana 1. ožujka 2019. g.

sa sjednice Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih održane dana 8. veljače 2019. g.

sa sjednice Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih održane dana 23. travnja 2019. g.

sa sjednice Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih održane dana 28. svibnja 2019. g.

sa sjednice Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih održane dana 11. srpnja 2019. g.

sa sjednice Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih održane dana 30. rujna 2019. g.

sa sjednice Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih održane dana 31. listopada 2019. g.

sa sjednice Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih održane dana 18. prosinca 2019. g.

Zapisnik 21. sjednice KV-a 2019

 

2018.

sa sjednice Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih održane dana 17. prosinca 2018. g.

sa sjednice Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih održane dana 12. studenog 2018. g.

sa sjednice Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih održane dana 05. studenog 2018. g.

sa sjednice Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih održane dana 17. listopada 2018. g.

sa sjednice Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih održane dana 01. listopada 2018. g.

sa sjednice Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih održane dana 21. rujna 2018. g.

sa sjednice Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih održane dana 16. srpnja 2018. g.

sa sjednice Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih održane dana 5. sječnja 2018. g.

sa sjednice Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih održane dana 15. svibnja 2018. g.

sa sjednice Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih održane dana 29. lipnja 2018. g.

sa sjednice Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih održane dana 16. travnja.2018. g.

sa sjednice Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih održane dana 30. sječnja.2018. g.

 

2017.

sa sjednice Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih održane dana 1. veljače 2017. g.

sa sjednice Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih održane dana 25. travnja 2017. g.

sa sjednice Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih održane dana 26. lipnja 2017. g.

sa sjednice Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih održane dana 17. srpnja 2017. g.

sa sjednice Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih održane dana 16. listopada 2017. g.

sa sjednice Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih održane dana 11. prosinca 2017. g.

 

2016.

sa sjednice Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih održane dana 13. listopada 2016. g.