Pozivi na sjednice Kazališnog vijeća

Kazališno vijeće

Poziv na 28. sjednicu KV-a 2024.

Poziv na 27. sjednicu KV-a 2024.

Poziv na 26. sjednicu KV-a 2024.

Poziv na 25. sjednicu KV-a 2024.

Poziv na 24. sjednicu KV-a 2024.

2023.

Poziv na 23. sjednicu KV-a 2023.

Poziv na 22. sjednicu KV-a 2023.

Poziv na 21. sjednicu KV-a 2023.

Poziv na 20. sjednicu KV-a 2023.

Poziv na 19. sjednicu KV-a 2023.

Poziv na 18. sjednicu KV-a 2023.

Poziv na 16. sjednicu KV-a .

Poziv na 15. sjednicu KV-a .

Poziv na 14. sjednicu KV-a

2022.

Poziv na 13. sjednicu KV-a 2022.

Poziv na 12. sjednicu KV-a 2022.

poziv na 11. sjednicu KV-a2022.

Poziv na 10. sjednicu KV-a 2022.

Poziv na 9. sjednicu KV-a 2022.

Poziv na 8. sjednicu KV-a 2022.

Poziv na 7. sjednicu KV-a 2022.

Poziv na 6. sjednicu KV-a 2022.

Poziv na 5.  sjednicu KV-a 2022.

Poziv na 4. sjednicu KV-a 2022.

Poziv na 3. sjednicu KV-a 2022.

Poziv na 2. sjednicu KV-a 2022.

2021.

Poziv na 1., konstituirajuću sjednicu KV-a 2021.

Poziv na 45. sjednicu KV-a 2021.

Poziv na 44. sjednicu KV-a 2021.

Poziv na 43. sjednicu KV-a 2021.

Poziv na 42. sjednicu KV-a 2021.

Poziv na 41. sjednicu KV-a 2021.

Poziv na 40. sjednicu KV-a 2021.

Poziv na 39. sjednicu KV-a 2021.

Poziv na 38. sjednicu KV-a 2021., nastavak

Poziv na 38. sjednicu KV-a 2021.

Poziv na 37. sjednicu KV-a 2021.

Poziv na 36. sjednicu KV-a 2021.

Poziv na 35. sjednicu KV-a 2021.

Poziv na 34. sjednicu KV-a 2021.

2020.

Poziv na 33. sjednicu KV-a 2020.

Poziv na 32. sjednicu KV-a 2020.

Poziv na 31. sjednicu KV-a 2020.

Poziv na 30. sjednicu KV-a 2020.

Poziv na 29. sjednicu KV-a 2020.

Poziv na 28. sjednicu KV-a 2020.

Poziv na 27. sjednicu KV-a 2020.

Poziv na 26. sjednicu KV-a 2020.

Poziv na 25. sjednicu KV- a 2020.

Poziv na 24. sjednicu KV-a 2020.

Poziv na 23. sjednicu KV-a 2020.

Poziv na 22. sjednicu KV-a 2020.

2019.

Poziv na 13. sjednicu KV-a 08. veljače 2019.

Poziv na 14. sjednicu KV-a 01. ožujka 2019.

Poziv na 15. sjednicu KV-a 23. travnja 2019.

Poziv na 16. sjednicu KV-a 28. svibnja 2019.

Poziv na 17. sjednicu KV-a 11. srpnja 2019.

Poziv na 18. sjednicu KV-a 30. rujna 2019.

Poziv na 19. sjednicu KV-a 31. listopada 2019.

Poziv na 20. sjednicu KV-a 18. prosinca 2019.

Poziv na 21. sjednicu KV-a 27. prosinca 2019.

 

2018.

Poziv na 3. sjednicu KV-a 16. travnja 2018.

Poziv na 4. sjednicu KV-a 15. svibnja 2018.

Poziv na 5. sjednicu KV-a 29. lipnja 2018.

Poziv na 6. sjednicu KV-a 16. srpnja 2018.

Poziv na 7. sjednicu KV-a 27. kolovoza 2018.

Poziv na 8. sjednicu KV-a 21. rujna 2018.

Poziv na nastavak 8. sjednice KV-a 26. rujna 2018.

Poziv na 9. sjednicu KV-a 17. listopada 2018.

Poziv na 10. sjednicu KV-a 5. studenog 2018.

Poziv na 11. sjednicu KV-a 12. studenog 2018.

Poziv na 12. sjednicu KV-a 17. prosinca 2018.