Članovi Kazališnog vijeća

Članovi Kazališnog vijeća

Tri člana Kazališnog vijeća imenuje predstavničko tijelo osnivaća iz reda uglednih umjetnika i radnika u kulturi koji nisu državni službenici županijskog ureda državne uprave nadležnog za poslove kulture Županije Splitsko – dalmatinske, odnosno gradskog ureda nadležnog za poslove kulture Grada Splita, jedan clan bira se iz redova kazališnih umjetnika, a jedan iz redova svih zaposlenika.

 

PREDSJEDNIK:

SINIŠA NOVKOVIĆ
(izabran od strane svih zaposlenika)

 

POTPREDSJEDNICA:

ANA GRUICA UGLEŠIĆ
(izabran iz redova kazališnih umjetnika)

 

ČLANOVI:

ZLATKO ALJINOVIĆ
(imenovan od strane Osnivača)

 

ŽELJANA CVITANOVIĆ
(imenovana od strane Osnivača)

 

MARIJA DUKIĆ
(imenovana od strane Osnivača)