Članovi Kazališnog vijeća

Članovi Kazališnog vijeća

Tri člana Kazališnog vijeća imenuje predstavničko tijelo osnivaća iz reda uglednih umjetnika i radnika u kulturi koji nisu državni službenici županijskog ureda državne uprave nadležnog za poslove kulture Županije Splitsko – dalmatinske, odnosno gradskog ureda nadležnog za poslove kulture Grada Splita, jedan clan bira se iz redova kazališnih umjetnika, a jedan iz redova svih zaposlenika.

 

PREDSJEDNIK:

ZDESLAV BENZON
(imenovan/a od strane osnivača)

 

POTPREDSJEDNIK:

VINKO MIHANOVIĆ
(izabran/a iz redova kazališnih umjetnika)

 

ČLANOVI:

SINIŠA NOVKOVIĆ
(izabran/a iz redova svih zaposlenika)

 

VANDA SCHLENZ
(imenovan/a od strane osnivača)

 

DRAŽEN NIKOLIĆ
(imenovan/a od strane osnivača)