Hrvatski izumitelji

Nina Horvat

Hrvatski izumitelji

Režija: Nina Kleflin

Raspored

Uloge:

Nada Kovačević

Vinko Mihanović

Autorski tim:

Glazba:Tomislav Topić

Kostimografija:Sara Lovrić Caparin

Scenografija:Nina Kleflin

Likovno oblikovanje:Tina Vukasović

Fotografija:Ivan Gudić

Grafička obrada:Pavle Sviličić