Mačak u čizmama

Charles Perrault / Nina Kleflin

Mačak u čizmama

Režija: Nina Kleflin

Raspored

Uskoro…

Uloge:

Mačak:Ivo Perkušić

Edgar, mlinar:Bojan Brajčić

Kralj:Siniša Novković

Lavinia, princeza:Katarina Romac

Harun, zli čarobnjak:Mia Vladović

Postolar, gostioničar, seljak:Matko Elezović

Paževi:Karlo Barbir, Leon Macanović